UA-56765423-1

Αποστολή και Παράδοση Προϊόντων

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου Clever ideas (clever-ideas.gr) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρακάτω όρους, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου Clever ideas.

Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Η Clever ideas δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η Clever ideas στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Περιορισμός ευθύνης
Το κατάστημα Clever ideas, δεν είναι εμπορικό κατάστημα. Τα προϊόντα που φιλοξενούνται στις σελίδες του, είναι χειροποίητα και κατασκευάζονται κατά παραγγελία από ομάδα έμπειρων τεχνιτών.

Ως εκ τούτου,  για την κάθε κατασκευή, μεσολαβεί αναγκαστικά ένα χρονικό διάστημα 5 έως 30 ημερών, ανάλογα με το είδος της κατασκευής, το οποίο καθορίζεται στην παρουσίαση για κάθε προϊόν χωριστά.

Στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

Η αποστολή των προϊόντων δύναται να καθυστερήσει για λόγους ανωτέρας βίας. Η Clever ideas δεσμεύεται να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες για τυχόν καθυστερήσεις και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Εγγύηση ποιότητας

Τα προϊόντα της Clever ideas, είναι κατά κανόνα χειροποίητα. Παρά τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται να διατηρείται η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων σταθερά, είναι πιθανόν να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις από τα εικονιζόμενα προϊόντα, που οφείλονται σε αστάθμητους παράγοντες, όπως τα «νερά» των ξύλων, μικροί ρόζοι, η τελική απόχρωση η οποία διαφοροποιείται τόσο από την ίδια απόχρωση του ξύλου, όσο και από την διαφορετική ευαισθησία στο χρώμα της κάμερας λήψης, των οθονών και των εκτυπωτών.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που τα προϊόντα διαφέρουν από αυτά που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα και δεν ικανοποιούν τον πελάτη, ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα για να ελεγχθούν και να διαπιστωθούν τα σφάλματά τους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην Clever ideas, καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την Clever ideas αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα και εφόσον αυτό βεβαιωθεί από την Clever ideas, ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Η συσκευασία του προϊόντος κατά την φάση της επιστροφής, είναι ευθύνη του πελάτη. Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασμένα, στην αρχική τους ή σε άλλη συσκευασία, με τρόπο τέτοιο ώστε να αποκλειστεί κάθε περίπτωση τραυματισμού του προϊόντος κατά την μεταφορά. Μέσα στην ίδια συσκευασία πρέπει να βρίσκονται και τα παραστατικά αγοράς. Σφάλματα του προϊόντος που δεν έχουν αναφερθεί από τον πελάτη πριν την επιστροφή του, κρίνονται ως σφάλματα που δημιουργήθηκαν κατά την μεταφορά, και η Clever ideas δεν αναλαμβάνει την ευθύνη γι αυτά.
  • Η Clever ideas δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για σφάλματα των προϊόντων της που προκλήθηκαν από κακή και ακατάλληλη χρήση τους.
  • Η επιστροφή των προϊόντων καθώς και η εκ νέου αποστολή τους, θα γίνεται μέσω ΕΛ.ΤΑ. ως απλό δέμα. Αν ο πελάτης επιθυμεί διαφορετικό τρόπο αποστολής, αναλαμβάνει και τα αντίστοιχα έξοδα αποστολής.
  • Η επισκευή του προϊόντος είναι πιθανό να χρειαστεί αρκετό χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί. Αμέσως μετά την παραλαβή του προϊόντος από τον πελάτη, η Clever ideas τον ενημερώνει για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επισκευή, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τον χρόνο που απαιτήθηκε για την κατασκευή του. Στην περίπτωση που κριθεί ότι το προϊόν χρειάζεται αντικατάσταση, απαιτείται το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στις σελίδες της Clever ideas για την κατασκευή του.
  • Επιστροφή χρημάτων μπορεί να ζητηθεί, μόνον εντός τριών (3) ημερών από την στιγμή που ο πελάτης παρέλαβε το προϊόν και μόνον έπειτα από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση για τον λόγο της επιστροφής. Έπειτα από κοινή συνεννόηση, ο πελάτης επιστρέφει μέσω ΕΛ.ΤΑ. το προϊόν. Με την παραλαβή η Clever ideas πραγματοποιεί έλεγχο για να επιβεβαιώσει τους λόγους της επιστροφής και επιστρέφει ολόκληρο το ποσό της αγοράς μαζί με τα έξοδα αποστολής της επιστροφής, σε λογαριασμό τραπέζης του πελάτη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως δεν συντρέχουν οι λόγοι της επιστροφής που ισχυρίζεται ο πελάτης, η Clever ideas ενημερώνει τον πελάτη και αποστέλλει εν νέου το προϊόν.

Περιοδικές Αλλαγές

Η Clever ideas συνεχώς καθώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.